سیستم ضدسرقت خودرو (2)

مدیریت باز و بست درها در نسل اول V1

 1- از’ V1 به بعد تمامی مدلها برای باز و بستن در ازکد متغیر استفاده می کنند .

 2- این نسل بر خلاف دو نسل قبلـی فاقـد کـارت کـد بـوده و کـد SECURITYبایستی از   TECH LINE دریافت شود .

 3- در ’ V1از یک کد  5رقمـی اسـتفاده مـی شـود کـه بـر روی دوکلیـد آن فـرق می کند و هر کلید آن یک کد مجزا دارد اگر یک کلید  Jو دیگری  Iباشد و کلیـد J را گم کردیم باید از طریق  TECH LINE اطلاعات آن را بگیریم برای این منظـور باید اطلاعات روی اتیکت موجود بر روی ریموت  I را برای دریافت  SECURITYCODE   کلید  J داشته باشیم پس از ساختن کلید و داشتن کد، سیستم را مجـدداً سنکرونیزه کنیم .

6ایموبیلایزر

V2 ساده بدون ترانسپوندر

  • 10دقیقه بعد از باز شدن درها سیستم IMMO مربوط به روشن کردن خودرو غیرفعال می شود
  • چراغ عیب یاب انژکتور جلو داشبورد وجود دارد ولی فقط برای سیستم انژکتور کار می کند در این نسل یک چراغ مخصوص ایموبیلایزر نیز وجود دارد که در هنگام روشن کردن خودرو به مدت 3ثانیه روشن شده و اگر مشکلی وجود نداشته باشد خاموش می گردد .
  • در صورت وجود مشکل به جای چشمک زدن در فواصل زمانی 1ثانیه ، در فواصل زمانی  4ثانیه چشمک می زند .
  • مشکلی که در نسل اول وجود داشت این بود که با قرار دادن یک ECUانژکتوری نو ، دکودر فوراً کد خود را می فرستادو چون فضای ECU خالی بود آن کد را به عنوان  BASE می گرفت و خودرو بدون هیچ برنامه ریزی روشن می شد ولی در V2 ساده این مشکل برطرف گردید .
  • در ABSENT FRAME نسل دوم یک سیگنال بین ECU انژکتور و دکودر همیشه در حال انتقال می باشد و این صرفا به منظور قفل کردن کامپیوترهای نو صورت می پذیرد و این با سیگنال اصلی متفاوت می باشد.
  • کد مذکور در حافظه ECU انژکتور ذخیره نمی گردید و از طریق یک سیم ارتباطی صورت می گرفت که با قطع سیم مذکور سیستم شبیه نسل اول می گردید و خودرو روشن می گردید.
  • در این نسل مانند نسل اول با باز کردن درها توسط ریموت امکان روشن شدن خودرو وجود دارد.لکن از کدهای متغیر استفاده می شود و تغییراتی در برنامه ECU انژکتور نسبت به ' V1 صورت گرفته است به شکلی که امکان کپی کردن و یا پاک کردن کدها مشکل تر گردید .
  • علیرغم موارد ذکر شده در V2 ساده کد آن قابل پاک شدن بود ولی از نسل بعد از آن V2 ترانسپوندر(کریپته) کد بر روی کامپیوتر انژکتور ذخیره می شد و امکان پاک شدن آن وجود نداشت. در این نسل علیرغم آنکه فرستنده آنها دارای CHIPمی باشد ولی از امواج اشعه مادون قرمز استفاده می کنند .

 7ایموبیلایزر

نسل دوم سیستم های ضد سرقت (V2)با ترانسپوندر:

تا به حال سیستم معرفی شده صرفاً به منظور باز و بست درها عنوان شد که نهایتا منجر به روشن کردن خودرو پس از باز شدن درها می گردید (نسل اول و اوایل نسل دوم)

در نسل دوم به بعد سیستم فرستنده با امواج رادیو فرکانسی کار می کند و دارای chip الکترونیکی و ترانسپوندر نیز می باشد که پس از باز کردن در مانند نسل اول برای روشن کردن خودرو یک سیستم دیگری وجود دارد به شکلی که فرآیند باز و بستن درها به روشن کردن خودرو ارتباطی نداشته و این همان نسل دوم سیستمهای ایموبیلایزر می باشد .

Transmitter(فرستنده) :

فرستنده این سیستم در داخل کلید خودرو تعبیه شده است سیستمهای نسل اول و اوایل نسل دوم به صورت اشعه مادون قرمز بوده و در سیستمهای جدید از امواج رادیو فرکانسی به همراه یک chip الکترونیکی و ترانسپوندر استفاده می شود .

 8ایموبیلایزر

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید