سیستم هشدار انحراف از مسیر

هر یک از سنسورهای زیر سپر دارای یک جفت  EMITTER(منتشر کننده) برای ارسـال امـواج نـوری ویـک جفـت RECEIVER ( گیرنده)  برای دریافت اشعه های ساطع شده می باشند  EMITTERاشعه را به طرف زمین ارسال می نماید و RECEIVERامـواج منعکس شده ازز زمین را دریافت می نماید. امواج دریافتی رنگ سیاه (آسفالت) با امواج دریافتی رنگ سفید(خط کشی) تفاوت داشـته و این اختلاف به  ECUگزارش می شود. در این هنگام  ECUبه ویبراتور (عملگر) چپ یا راست بسته به منبع ارسال اطلاعـات مربوطـه دستور فعال شدن را صادر می نماید، طبیعی است که راننده نیز عکس العمل مخالف از خود بروز داده و خودرو را به مسیر اولیه هـدایت نماید . تا زمانیکه اطلاعات دریافتی از سنسور ها مبنی بر حرکت روی خطوط جاده باشد لرزش صـندلی بـصورت متنـاوب ( خـاموش قدرت کم حداکثر قدرت)کار می کند .

برای مینیمم نمودن خطا و توانایی بیشتر در آشکار سازی فلش ها و خطوط پیوسته،  %60آشکار سازی توسط سنسور یک ،  % 30 توسط سنسوردو و  %10توسط سنسور سه در هر سمت چپ یا راست انجام می پذیرد .

 انحراف 1

شایان ذکر است این سیستم در برف غیر فعال است .

همچنین باران های سنگین یا گل و لجن در لوله های سنسورها می تواند ایجاد اشکال در عملکرد سنسورها نماید .

شماتیک ورودی و خروجی واحد کنترل الکترونیکی سیستم :

انحراف 2

نقشه شماتیک الکتریکی نصب شده بر روی خودرو C5 :

انحراف 3

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید