پایداری الکترونیکی1 (ESP)

معرفی برنامه پایداری الکترونیکی (ESP

سنسورهای سیستم :

1- سنسور زاویه چرخش غربیلک فرمان : که از طریق سیستم مولتی پلکس (CAN) با شبکه ارتباط برقرار می کند.

توجه : در صورتی که در سیستم فرمان قطعه ای تعویض شود ،لازم است که نقطه صفر ( میزان بودن چرخها ) فرمان برای ECUاین سیستم شناسائی شود.

2- سنسور سرعت چرخ : که از طریق سیم معمولی به  ECUمربوطه متصل می شود و در صورت تعویض نیاز به شناسائی ندارد.

3- سنسور سرعت خودرو حول محور : Zکه از طریق سیم معمولی و مولتی پلکس به  ECUمربوطه متصل می شود.

4- سنسور شتاب جانبی : که به ضربه و شوک جانبی حساس است و در موقع نصب ، جهت آن می بایست درست در نظر گرفته شود.

5- سنسور فشار باد تایرها : که در تمامی حالات فشار باد تایرها را بررسی می کند و اطلاعات را به  ECU مربوطه ارسال می نماید .

شرح عملکرد سیستم :

اطلاعات مربوط به سنسور زاویه چرخش غربیلک فرمان ، میزان باز بودن دریچه گاز ، سرعت خودرو و...... که بر اسـاس شـرایط راننـدگی مـورد دلخـواه راننده تنظیم شده و نیز اطلاعات سرعت خودرو حول محور  ، Z سنسور شتاب جانبی نیز بر اساس وضـعیت خـودرو روی جـاده ، بـه  ECUسیسـتم ESP وارد می شود و پس از پردازش توسط آن ، و در صورتی که انحراف مسیر خودرو توسط آن ردیابی شود ، مسیر حرکت را اصلاح می نماید.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید