دستگاه نمایشگر HUD

دستگاه نمایشگر HEAD UP DISPLAY

دستگاه نمایشگر  head upیک واحد کنترل الکترونیکـی مـی باشـد که به جهت راحتی راننده و جلوگیری از خطاهای احتمالی دیـد بـه جـای صفحه کیلومتر در خودروهای مدرن امروزی استفاده می شود. این دسـتگاه می تواند مطابق با ناحیه ای که راننده می بینـد ، علائـم نـشان دهنـده را برروی قسمتی از شیشه جلو در یک تصویر مجازی نمایش دهد.

سیستم نمایشگر  head upشامل موارد زیر می باشد:

1- دستگاه نمایشگر head up

2- شیشه باز تابنده برای نمایش تصاویر

3- ابزار کنترل دستگاه نمایشگر head up

نمایشگر

توجه : دستگاه نمایشگر  head upدر داشبورد واقع شده و شامل اجزای ذیل می باشد :

  • لامپ پخش نمایشگر (4)که علامتها و اطلاعات را پخش می کند.
  • موتور منعکس کننده(5)که اجازه تنظیم ارتفاع تصویر را می دهد .
  • منعکس کننده ثابت (6)
  • سنسور تنظیم نور ( درون دستگاه نمایشگر head up )

نمایشگر 1

نمونه اطلاعاتی که بوسیله دستگاه نمایشگر  head upنمایش داده می شودکه بـسته بـه نـوع خـودرو و شـرکت سـازنده تفاوتهایی دارد .

نمایشگر 2

نمایشگر 3

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید