دستگاه نمایشگر(1) HUD

 

تصاویر مر بوط به نمونه هایی از نمایشگر مذکور که در آن کیلومتر ، دور موتور و ..... نشان داده شده است .

نمایشگر 4

  • چراغهای نشانگر بوسیله اطلاعات دریافت شده از واحد کنترل (ECU) نمایشگر HEAD UP فعال وکنترل می شوند.

نمایشگر 5

سرعت سنج و اطلاعات دیگر

نمایشگر 6

  • تنظیم دستگاه نمایشگرHEAD UP

ابزار کنترل دستگاه نمایشگرHEAD UP

ابزار کنترل دستگاه نمایشگر  HEAD UP    چهار کلید را دربر میگیرد .

(7) انتخاب مد      "SELECTION MODE"

(8) کلید     ON/OFF    

(9) کلید تنظیم پایین

(10) کلید تنظیم بالا

نمایشگر 7

کلید  ON/ OFFکارهای ذیل را انجام می دهد :

 -  عملکرد  ON/OFF

-  روشنایی تصاویر با چرخش کلید فوق انجام می شود

-  کلید(7) اجازه می دهد انتخاب روش عملیات را تغییر دهید ، استفاده کننده می تواند نمایش اطلاعات را فعال و غیر فعال نماید.

توجه : نمایشگر سرعت را نمی توان غیر فعال نمود.

  • تنظیم ارتفاع دستگاه نمایشگر HEAD UP

تنظیم ارتفاع تصویر دستگاه نمایشگر  ، HEAD UPوقتی که چشمهای راننده به منطقه  A  دوخته می شود ، باعث نمایش خوبی از تصویر  C  بدون نوسان می شود.

نکته : تصویر  C تقریباً در m5/2 راننده تشکیل می شود.

نکته : اندازه تصویر  Cنمی تواند تغییر یابد.

  • تنظیم جریان روشنایی الکتریکی نمایشگر:

-  سنسور روشنایی که به صورت اتوماتیک کار می کند.

-   تنظیم دستی باکلید  ON  ابزار کنترل دستگاه نمایشگر .

دستگاه نمایشگر  HEAD UP  می تواند روشنایی تصاویر را تنظیم کند .

نمایشگر 8


 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید