info@digitalkhodro.org
021-62999292
09352199292
9 الی 17

جزوات آموزشی امداد خودرو

 


گیربک اتوماتیک

سیستم ضد سرقت

عیب یابی 1

عیب یابی 2

 

 

 

 

 

 

 

 


مسیرهای برقی

موتور ملی

نودها در خودروهای مالتی پلکس